REZONANS PROFESYONEL TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ

siksorulanlar

ENGELLİLERE DAİR

ENGELLİLERLE İLGİLİ BİLGİLER

ENGELLİ HAKLARI

SGK TEBLİĞİ

AKÜLÜ SANDALYE GENELGESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGK TEBLİĞİ

Sgk tebliği 2008 yılı

20.3.11.6. Tekerlekli sandalye temini

  Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya sakatlığı olduğu ortopedi ve travmatoloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, erişkin veya çocuk nöroloji uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenecek uzman hekim raporu ile belgelenenlere bu hekimlerce reçete edilmesi halinde 20.2 nci madde doğrultusunda bedelleri Kurumca ödenir.

  Hastanın özürlülük durumu nedeniyle özellikli tekerlekli sandalyeye gereksiniminin bulunduğu ve özürlülüğünün sürekli olduğunun, yukarıda belirtilen uzman hekimlerden en az birinin yer aldığı sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde özellikli motorsuz tekerlekli sandalye bedeli Kurumca 20.2 nci madde doğrultusunda ödenir. Özellikli motorsuz tekerlekli sandalye, kollukları çıkarılabilir, ayaklıkları ve arkalığı ayarlanabilir, katlanabilir ve gerektiğinde baş-boyun desteği eklenebilir niteliktedir.

  Tekerlekli sandalyenin yenilenme süresi 5 yıldır. Bu süreden önce yenilenen tekerekli sandalye bedeli Kurumca ödenmez.

  20.3.11.7. Akülü tekerlekli sandalye Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya sakatlığının yanında

·  El, ön kol ve kolun tek taraflı fonksiyonuna mani olan haller veya,

·  Kalp yetmezliği veya koroner arter hastalıkları veya,

Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları,  gibi tekerlekli sandalyeyi hareket ettirememesi yada hareket ettirmesi halinde kişinin sağlığının tehlikeye gireceği durumlarda, bu durumlarının ortopedi ve travmatoloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, erişkin veya çocuk nöroloji uzman hekimlerinden birinin yer aldığı sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla, akülü tekerlekli sandalye bedelleri Kurumca ödenir.

Trafik tescili zorunlu olan ve kullanımı için H sınıfı sürücü belgesi gerektiren motorlu malul arabalarının bedelleri Kurumca ödenmez. Ancak, SUT un yürürlük tarihinden önce Kurumca temin edilmiş motorlu malul arabalarının bakım ve onarım işlemleri SUT hükümleri doğrultusunda yürütülür.

  Akülü tekerlekli sandalye en az; elektronik kumandalı, kapalı devre sistemiyle yokuş aşağı bile hızı ve yönü ayarlanabilir, 6-12 derece arası eğimde kullanılabilme imkanı, taşıma için katlanabilir, hız limiti ayarlanabilir, 120 kg taşıma kapasitesinde, elektronik akü şarj cihazlı, tek veya çift akü kutusu ile 24 V akülü özelliklerine haiz olmalı ve ilgili firma tarafından iki yıl garanti, on yıl yedek parça bulunurluk garantisi, teknik destek taahhütnamesi verilmiş olmalıdır.

  Akülü tekerlekli sandalyenin yenilenme süresi 10 yıldır. Bu süreden önce yenilenen akülü tekerlekli sandalye bedeli Kurumca ödenmez.

FİRMAMIZ TÜRKİYE'NİN HER NOKTASINA KARGOYLA HİZMET VERMEKTEDİR.KARGOLARLA OLAN ANLAŞMALARIMIZDAN İSTİFADE EDİNİZ.
Kimlere özürlü maaşı bağlanabilir,özürlü maaşı kime bağlanır engelli